کاهش جمعیت? ۱۴۵ هزار نفری بیکار در استان کرمانشاه نیازمند جذب سرمایه‌گذار است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه طهمورث الیاسی در جلسه کارگروه اشتغال که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: آمار و اطلاعات جمع‌آوری

ادامه