تصادف زنجیره‌ای در محور مشهد ـ تهران؛ «تصادف‌ها» در قطعه دامغان ـ سمنان «ترافیک» ایجاد کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، ساعاتی پیش ۲ تصادف زنجیره‌ای در محور دامغان ـ سمنان رخ داد که براثر آن ترافیکی نسبتاً سنگین

ادامه